Afspraken met de aannemer

Volgende afspraken werden met de partner-aannemers gemaakt.

Glas

 • Het gebruikte glas en de samenstelling dient te voldoen aan alle normen (STS, NBN, …).
 • Indien van toepassing dient de samenstelling van het glas conform NBN S 23-002 te zijn.
 • Akoestische beglazing wordt bij klanten wonende in stadsomgeving, langs drukke woningen of in specifieke geluidszones steeds optioneel aangeboden.
 • De productgarantie van 10 jaar dient toegepast te worden.
 • De U-waarden van de glassamenstelling dient te voldoen aan de premievoorwaarden van Fluvius. 

Raamprofielen

 • De raamprofielen dienen kwalitatief en energetisch voldoende duurzaam te zijn, zowel voor als na de vervanging van het aanwezige glas.
 • Houten raamprofielen mogen geen tekenen van degradatie vertonen en de eventueel aanwezige scharnieren dienen sterk genoeg te zijn om het nieuwe glas te kunnen dragen.
 • Raamprofielen in pvc of aluminium ingevuld met enkel glas worden uitgesloten, tenzij kan aangetoond worden dat de raamprofielen kwalitatief en energetisch voldoende performant zijn. Daarnaast dienen de aanwezige scharnieren sterk genoeg te zijn om het nieuwe glas te kunnen dragen.

Plaatsing

 • Plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de TV221 en TV214.
 • Voorschriften van de fabrikant betreffende stockage, vervoer, verwerking, … zijn van toepassing. 
 • De partner-aannemer dient alle maatregelen te nemen inzake veiligheid en beschermt de werken en de bestaande woning tegen alle weersinvloeden en andere schade.
 • De partner-aannemer zal na plaatsing de juiste attesten afleveren, zodat de bouwheer eenvoudig kan overgaan tot het aanvragen van de nodige premies.

Inbegrepen in de eenheidsprijzen

 • Een voorafgaandelijke inspectie en opmaak van offerte (al dan niet mede door Energent).
 • De definitieve opmeting.
 • De nodige veiligheidsmaatregelen, de nodige bescherming tegen weersinvloeden tijdens de werken, het verwijderen en afvoeren van het aanwezige glas, het aanpassen van de raamprofielen, het aanleveren en plaatsen van het gekozen glas en eventuele toebehoren, het opkitten van het glas , …
 • De opkuis na de werken.
 • Het afleveren van de nodige documenten voor. het aanvragen van de premies.

Niet voorzien in de eenheidsprijzen (wel optioneel in de offerte)

 • Kosten voor het afhuren straat (afhankelijk van gemeentelijke voorschriften).
 • Toilet, water en elektriciteit te voorzien door de bouwheer.
 • Het gebruik van een werfkraan met glaszuiger voor de plaatsing van zware ruiten, plaatsing glas op moeilijk bereikbare plaatsen of op grote hoogtes.