Begeleiding door Energent

Dit project is meer dan een gewone groepsaankoop. Bovenop de organisatie van prijs- en technische afspraken met de aannemers, blijft Energent betrokken in het volledige proces tot en met de aanvraag van premies. Hierdoor is een onafhankelijke begeleiding mogelijk en kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden. Onderstaande zaken zitten allemaal in het aanbod. 

De controle van jouw offerte

Energent controleert of elke offerte van de aannemer werd opgemaakt conform de prijsafspraken. 

Een investeringsanalyse

Glasvervanging is één van de goedkopere renovatie-ingrepen die mogelijk zijn in een woning. Daarom wordt vaak een besparing gerealiseerd die terugverdienbaar is. Om deelnemers hiervan bewust te maken, krijgt elke deelnemer een investeringsanalyse van Energent. Deze investeringsanalyse is gebaseerd een korte vragenlijst, waarbij enkele gegevens over jouw woning worden gevraagd. De aannames houden rekening met rebound-effecten en algemeen aanvaarde standaarden die worden gehanteerd door het VEA (Vlaams Energieagentschap).

Een energie-advies voor de hele woning

Deelnemers die hun offerte goedkeuren, krijgen gratis een energie-adviseur aan huis die hun volledige woning energetisch analyseert. Dit advies duurt ongeveer anderhalf uur en wil deelnemers in staat stellen om een energetisch plan op te maken voor hun woning op de lange termijn. Wil je concrete ingrepen uitvoeren, kan de energie-adviseur je hierbij verder begeleiden.

Werfcontrole na de werken

Energent gaat steeksproefgewijs langs om de uitgevoerde werken te controleren. Als het energie-advies na de werken plaats vindt, wordt deze controle uiteraard steeds meegenomen. 

De begeleiding van premies

Energent begeleidt deelnemers verder met de aanvraag van premies. 

Nieuw: ondersteuning bij de labelpremie door de opmaak van een EPC

Sinds 1 januari 2021 bestaat er een nieuw soort premie in België. Wie een woning met energielabel E of F heeft, krijgt een extra premie tot € 5000 als de woning genoveerd wordt tot energielabel A, B of C. Deze link geeft hierbij meer uitleg.  Deze Labelpremie is echter alleen van toepassing als je een EPC-studie van je woning laat opmaken, vooraf aan de renovatie. Via deze groepsaankoop wordt daarom geëvalueerd of jij in deze categorie kan vallen, en wordt een EPC- studie optioneel aangeboden als onderdeel van het project.

 

 

Team van Energent

 

Dit is An, zij leidt het project in goede banen en dient als algemene aanspreekpunt, als er iets niet loopt zoals gewenst.

Dit is Femke, jouw aanspreekpunt tijdens het hele traject. Ze zorgt voor controle van jouw offerte, jouw investeringsanalyse en de afspraak voor het gratis energie-advies.

Dit is Matthias, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en jou helpt bij technische vragen.

Dit is Tom, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en jou helpt bij technische vragen.